Mobile-first

Điều gì đang thay đổi mobile-first index trên Google:

Khi ngày càng có nhiều tìm kiếm xảy ra trên điện thoại di động, Google muốn index và kết quả của nó đại diện cho đa số người dùng của họ – là những người dùng tìm kiếm trên các thiết bị di động.

Google đã bắt đầu sử dụng các phiên bản di động của trang web như chỉ mục tìm kiếm chính. Công cụ tìm kiếm index là một tập các trang/tài liệu mà chúng đã phát hiện, chủ yếu thông qua việc thu thập web thông qua các liên kết. Google đã thu thập web từ trình duyệt desktop và bây giờ Google đã thay đổi điều đó để thu thập dữ liệu web từ trình duyệt mobile.

Google lập chỉ mục khác nhau đối với mobile và desktop:

Cuối cùng, kế hoạch của Google chỉ là index một và đó là dựa vào nội dung di động để phục vụ danh sách cho cả người dùng mobile và desktop. Trong thời gian triển khai này sẽ có 2: desktop-first và mobile-first. Một nhóm nhỏ người dùng sẽ nhận được kết quả trong mobile-first index. Đó không phải là một cái gì đó mà bất cứ ai cũng có thể kiểm soát.

Google đã có niềm tin vào mobile-first index, cuối cùng sẽ là chỉ mục duy nhất được sử dụng. Hoặc nếu chỉ mục mới không được coi là hữu ích, Google có thể trở lại desktop-first index. Sau đó, nó được gọi là một thử nghiệm mobile-first index.

Trích “chỉ mục tìm kiếm của chúng tôi sẽ tiếp tục là một chỉ số duy nhất của các trang web và các ứng dụng, các thuật toán của chúng tôi sẽ chủ yếu sử dụng phiên bản di động của một trang web để xếp hạng trang web đó”.

Khái niệm Mobile-First

Khi nói về làm giao diện Responsive thì bạn cũng cần nên biết qua khái niệm Mobile-first vì nó sẽ giúp quy trình làm giao diện Responsive của bạn nhanh hơn rất nhiều. Mobile-first nghĩa là tên một quy trình thiết kế mà chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế cho giao diện ở điện thoại trước và sử dụng điện thoại làm nền tảng ban đầu, sau đó sẽ đến các thiết bị khác như máy tính bảng, desktop, retina,…

Đặc điểm của quy trình mobile-first là chúng ta chỉ sử dụng media features là min-width chứ không sử dụng cái gì khác. vĐiều này có nghĩa là các thiết bị có chiều rộng tối thiểu là 320px sẽ áp dụng các CSS bên trong, dĩ nhiên nó cũng sẽ bao gồm luôn giao diện máy tính bảng, desktop,…

Tại sao nên sử dụng mobile-first:

  • Tập trung tối đa vào giao diện ở điện thoại vì xu hướng sử dụng điện thoại ngày càng tăng.
  • Tránh việc viết lại CSS, vì một CSS ở điện thoại có thể được tái sử dụng trên desktop. Nhưng nếu bạn viết CSS trên desktop trước thì ở giao diện điện thoại bạn vẫn phải viết lại nếu muốn tùy biến.
  • Dễ dàng trong việc triển khai và quản lý, nâng cấp sau này.
    Tránh các lỗi hiển thị trên điện thoại do việc tùy biến từ CSS ở desktop.
  • Và nhiều lý do khác mà chỉ khi làm mới biết.