List Segmentation

List Segmentation – phân đoạn danh sách khách hàng: Lựa chọn và phân khúc danh sách khách hàng mục tiêu. Một List Segmentation có nghĩa là chiến dịch email marketing của bạn sẽ nhắm đúng mục tiêu hơn. Do đó, tỉ lệ phản hồi sẽ cao hơn, ít khách hàng hủy đăng ký hơn và ít báo cáo thư rác hơn.