Link farm

Link farm là dùng để chỉ một website chứa rất nhiều các liên kết (URL) dẫn đến các website khác. Liên kết từ các trang loại này thường có chất lượng thấp và không có giá trị cải thiện thứ hạng công cụ tìm kiếm (SE).