Lifecycle Marketing Model

Lifecycle Marketing Model – Mô hình vòng đời tiếp thị: Lập kế hoạch và tối ưu hóa trong toàn bộ hành trình của khách hàng là cách hiệu quả nhất để giành chiến thắng và giữ chân khách hàng. Bất cứ ai làm việc cho một doanh nghiệp Thương mại điện tử, hoặc thực sự là về bất kỳ loại hình kinh doanh, sẽ biết rằng duy trì khách hàng và kích hoạt lại là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng ổn định trong lợi nhuận.

Thu hút khách hàng hoàn toàn mới ở đầu kênh, thường có thể trở thành trọng tâm của các chiến dịch Thương mại điện tử bởi vì bạn tự nhiên muốn thu hút nhiều người hơn vào trong kênh để chuyển đổi và tăng số. وسيلة اون لاين Nhưng nếu bạn chưa đầu tư đầy đủ vào việc tạo ra một vòng đời của khách hàng hấp dẫn để chuyển đổi và thu hút lại khách hàng cũ mua hàng lặp lại thì việc thu hút khách hàng mới sẽ không phải là chiến thuật hiệu quả nhất. كم عدد ورق الاونو Bạn nên tập trung vào việc cải thiện vòng đời của khách hàng.

Việc tạo ra trải nghiệm khách hàng tuyệt vời trên toàn bộ chuyến đi là điều quan trọng nhất đối với lợi nhuận của công ty và tăng trưởng trong tương lai. Nhưng làm thế nào có thể đạt được điều này? Trên thế giới sẽ có rất nhiều đơn vị/tổ chức phát triển biểu đồ mô tả cuộc hành trình của khách hàng và giá trị tiềm năng của họ đối với kinh doanh theo thời gian liên quan đến cả Thương mại điện tử và các nhà bán lẻ. الى اين انتقل كريستيانو رونالدو Dưới đây là 01 ví dụ điển hình:

Biểu đồ này mô tả 25 hoạt động tiếp thị, quảng cáo, trải nghiệm người dùng và các hoạt động liên quan đến hỗ trợ khách hàng khác nhau trong suốt hành trình của khách hàng và cho thấy người mua hàng đầu tiên có thể trở thành khách hàng đã mất hiệu lực hay trở nên trung thành dựa trên kinh nghiệm của họ trong nửa sau hành trình khách hàng – tất cả các giai đoạn tham gia quan trọng.

Một số mô hình: RACE, The 3 phases