Install Rate viết tắt IR

Install Rate (viết tắt IR): Tỉ lệ cài đặt – Có thể nói rằng thuật ngữ này như là nằm trong thuật ngữ CR nói ở trên, bởi nó mang ý nghĩa cho ta biết tỉ lệ cài đặt trong chiến dịch của bạn. VD: cứ khoảng 1000 lần user bấm vào quảng cáo thì có 18 người tải và app. لعبه جولف