Hotlink

Hotlink là đặt link trực tiếp đến một file nào đó trên trang web của người khác. Đó có thể là file ảnh, file video, file mp3, etc …. Rất tiện lợi trong việc copy bài viết của người khác về trang web của mình. Không cần mất công upload ảnh, video, chỉ việc giữ nguyên link cũ. Tiết kiệm được không ít thời gian .

Cái hại của hotlink:

  • Nếu bạn lấy link ảnh 4rum A đi post ở 4rum LGvn , thì khi người vào 4rum LGvn xem hình đó thì ảnh đó sẽ được load từ host của 4rum A và như vậy họ sẽ bị tốn một lượng bandwidth* để cho mem của 4rum LGvn xem ảnh ( đáng nhẽ lượng bandwidth ấy là dành cho các mem ở 4rum A ), nhiều hotlink như vậy sẽ làm hao tổn nhiều banwidth và như vậy người sử dụng hotlink cũng là một kẻ cắp banwidth của người khác. ( mà bandwidth là tốn tiền mua hàng tháng )

(*) bandwidth hay được gọi là băng thông, nó quyết định lượng truy cập vào web của chúng ta trong vòng 1 tháng. Bị mất bandwidth thì sẽ bị giảm lượng truy cập có thể web sẽ bị die khi chưa hết tháng .

  • Link kia không phải là của bạn nên bạn không thể quản lý được.
  • Bạn lấy hotlink từ forum chúng tôi thì khi forum của chúng tôi vì một lý do nào đó mà ngừng hoạt động, bị hack hay bị down hoặc đơn giản là chúng tôi ko dùng đến ảnh đó nữa và xóa đi thì ảnh của bạn cũng bị ảnh hưởng