Head-mounted Display viết tắt HMD

Head-mounted Display viết tắt HMD – màn hình hiển thị gắn trên thiết bị: là một thiết bị hiển thị, đeo trên đầu hoặc là một phần của một mũ bảo hiểm, mà có một quang hiển thị nhỏ ở phía trước của một (một mắt HMD ) hoặc mỗi mắt (ống kính HMD). HMD có nhiều mục đích bao gồm chơi game, hàng không, kỹ thuật và y học. casino888 VD dễ nhìn thấy nhất là kính thông minh Google Glass. طريقة سحب الاموال من neteller

Ngoài ra còn có màn hình hiển thị trên đầu (Optical head-mounted display viết tắt OHMD), màn hình hiển thị có thể đeo có thể phản chiếu các hình ảnh được chiếu và cho phép người dùng xem qua nó. لعبة قمار للايفون