Grammar and Spelling

Grammar and Spelling: Ngữ pháp và chính tả. Ngữ pháp và chính tả đúng là một tín hiệu cho thấy đấy là một trang chất lượng, mặc dù đây có thể không phải là một yếu tố quan trọng.