First Paint

First Paint: báo cáo thời gian trình duyệt lần đầu tiên hiển thị sau khi điều hướng. Điều này không bao gồm sơn nền mặc định, nhưng bao gồm sơn nền không phải là mặc định. Đây là thời điểm quan trọng đầu tiên các nhà phát triển quan tâm đến tải trang – khi trình duyệt bắt đầu hiển thị trang.

Sự khác biệt chính giữa hai chỉ số FP & FCP là: First Paint đánh dấu điểm khi trình duyệt tạo ra bất cứ thứ gì khác biệt trực quan với những gì đã có trên màn hình trước khi điều hướng. Ngược lại, FCP là điểm khi trình duyệt đưa ra nội dung đầu tiên từ DOM, có thể là văn bản, hình ảnh, SVG hoặc thậm chí là một phần tử <canvas>.