Exact Match Domain

Exact Match Domain (viết tắt EMD): Kết hợp chính xác tên miền, hiểu một cách đơn giản đó là domain (tên miền) trùng từ khóa(keywords) cần SEO.

EMDS vẫn có thể cung cấp cho bạn uy tín nếu đó là một trang web chất lượng. Nhưng nếu EMD của một trang web chất lượng thấp, nó dễ bị ảnh hưởng bởi các bản cập nhật EMD sau này. قوانين لعبة الروليت

Thuật toán EMD theo Matt Cutts trưởng bộ phận webspam của Google cho biết, thuật toán này ảnh hưởng tới 0,6% kết quả tìm kiếm trên Google với ngôn ngữ tiếng Anh Mỹ.