Discount

Discount – Giảm giá: Giảm giá trên hóa đơn mua hàng. Trên thực tế có nhiều hình thức discount như:

  • Cash discount (giảm giá khi thanh toán bằng tiền mặt)
  • Quantity discount (giảm giá cho đơn hàng số lượng lớn)
  • Functional discount (giảm giá cho người mua hàng là nhân viên doanh nghiệp hoặc các thành viên trong kênh phân phối)
  • Seasonal discount (giảm giá theo mùa, lễ hội, sự kiện)…

Discount còn có nghĩa chiết khấu trong Trade Marketing. Có 3 loại chiết khấu cơ bản, “trade discount” được sử dụng trong chuỗi phân phối. Khi nhà sản xuất muốn khuyến khích siêu thị bán sản phẩm cho mình chẳng hạn, họ có thể tăng mức discount cho siêu thị từ 10% lên 15% giá sản phẩm. “Quantity discount” là chiết khấu cho người mua số lượng lớn (ví dụ mua 10 tặng 1);“Seasonal discount” là chiết khấu có tính thời điểm, thường là mua hàng ngoài mùa vụ, ví dụ giá khách sạn vào mùa đông. Sử dụng discount cho việc giảm giá vào đầu năm, do đó, là quá rộng và không “trúng đích”.