Direct Recording

Direct Recording: thu hình, thu âm trực tiếp tại chỗ.