Digital Opinion Leaders viết tắt DOL hoặc DOLs

Khi các ngành hàng kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khoẻ ngày càng nâng cao khả năng tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing), một kênh mang lại tương tác và sức ảnh hưởng cộng đồng từ những người nổi tiếng trong lĩnh vực đó: Digital Opinion Leaders viết tắt DOLs (tạm dịch Nhà lãnh đạo Ý kiến ​​Kỹ thuật số).

Digital Opinion Leaders (viết tắt DOL hoặc DOLs) là những thành viên có ảnh hưởng trong cộng đồng trực tuyến mà những người khác tham gia để được tư vấn, tham khảo ý kiến ​​và thông tin. Ảnh hưởng của họ xuất phát từ tầm với/uy tín của họ trong một cộng đồng (bao nhiêu người theo họ), sự cộng hưởng của họ (bao nhiêu nội dung của họ được chia sẻ) và sự liên quan của họ (như thế nào liên quan đến nội dung của họ là một mục tiêu cụ thể). DOLs là một thuật ngữ mới trong lĩnh vực y tế, được sinh ra từ các phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ không tồn tại cho đến vài năm trước đây. Đặc điểm phân biệt của họ là sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để tạo ra hoặc khuếch đại thông điệp cho thương hiệu.

Rất ít DOLs bắt đầu với ý định trở thành một “nhà ảnh hưởng”, nhất là chuyển sang thế giới trực tuyến vì điều cần thiết: tìm kiếm lời khuyên, hoàn thành nhiệm vụ, chia sẻ thông tin hoặc kết nối với người khác. Do đó, DOLs sức khoẻ là một nhóm khác nhau, từ các nhà cung cấp dịch vụ y tế và các nhà nghiên cứu đến bệnh nhân và người chăm sóc, cho các nhà báo và nhà đầu tư. ivermectin-pyrantel – generic to heartgard plus review

  1. Trong thế giới y khoa, DOLs bao gồm các bác sỹ lâm sàng trao đổi ý kiến ​​về trị liệu, thảo luận các bài thuyết trình từ các hội thảo y khoa và chia sẻ những lời khuyên thực tế về bệnh tật và quản lý bệnh nhân. Một nhóm các nhà nghiên cứu và các nhà nghiên cứu tiếp tục trao đổi kiến ​​thức xung quanh các mô hình về sự hiểu biết bệnh tật và những gợi ý của những nghiên cứu mới nhất. Trong những năm gần đây, các DOLs có chuyên môn đã hội tụ về Twitter như là một phương tiện để công khai và thảo luận công khai, đặc biệt là xung quanh các hội thảo y học lớn, đồng thời chuyển sang các nền tảng HCP (các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đóng) cho các cuộc thảo luận ngang tầm.
  2. Trong thế giới bệnh nhân, DOLs bao gồm bệnh nhân, người chăm sóc và nhóm bệnh nhân. Các blogger về y tế và những người được gọi là bệnh nhân điện tử đóng một vai trò tích cực trong chăm sóc sức khoẻ của họ đã tích lũy được những bài học trực tuyến lớn. stromectol for sale Một số đã tận dụng ảnh hưởng của họ để tạo ra các tổ chức phi lợi nhuận, các công ty truyền thông trực tuyến hoặc hiệp hội bệnh nhân. 1% ivermectin oral dosage for dogs Các nhóm bệnh nhân truyền thống cũng tham gia cuộc phiêu lưu, tìm kiếm các cách mới để tiếp cận khán giả với sứ mệnh và thông điệp của họ. DOLs bệnh nhân sử dụng nhiều kênh trực tuyến khác nhau, và đáng chú ý là không nhận thấy một phương tiện duy nhất, nhưng tiếp tục thử nghiệm các kênh mới như Instagram hoặc Periscope.

Tham khảo: 

https://www.scoop.it/t/pharmaguy-s-social-media-news-views/p/4060922750/2016/03/09/dol-v-kol-digital-opinion-leaders-are-different-than-traditional-kols

http://pharmaceuticalcommerce.com/opinion/defining-digital-opinion-leaders-dols-healthcare/