Core eCommerce

Core eCommerce – lõi thương mại điện tử: tất cả mọi website hay mobile app hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử đều phải tuân thủ theo 01 chuẩn chung về quy tắc hoạt động và quản trị, bao gồm: quản lý sản phẩm, tồn kho linh động, tạo đơn hàng, khuyến mãi, mã giftcode, thanh toán,… điều quan trọng hơn hết là với core ecommerce chuẩn và phổ biến sẽ giúp dễ dàng kết nối được với công cụ marketing cũng như tracking và phân tích chuyên sâu dành riêng trong lĩnh vực thương mại điện tử như: Mailchim, Dotmailer, Facebook Store, Google Shopping…

Một số Core eCommerce phổ biến trên toàn thế giới như: Magento, CS-CartWooCommerceBigCommercePrestaShop