Conversions

Conversions trên facebook: Là số lần thích Trang hoặc Địa điểm của bạn, phản hồi sự kiện của bạn, thực hiện hành động trên trang web của bạn hoặc cài đặt ứng dụng của bạn trong vòng 28 ngày kể từ khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Thông tin này có thể được liệt kê trong báo cáo “Chuyển đổi theo Thời gian Hiển thị”, nếu một trong các quảng cáo của bạn liên kết đến Trang Facebook, Địa điểm, Sự kiện, trang web hoặc Ứng dụng và đã cộng dồn chuyển đổi. Facebook không theo dõi chuyển đổi cho những quảng cáo liên kết đến Facebook.

Conversions trên Google Adword hoặc Google Analytic là những mục tiêu (goals) mà được người marketers cài đặt trong Google Analytic để đo lường mức độ hiệu quả của từng campaign quảng cáo dắt về website. Mục tiêu này bao gồm: số đơn hàng, tại 01 url nào đó, time on site, pageview