Conversational Platform

Conversational Platform – Nền tảng thảo luận: là nền tảng giúp tạo ra những câu trả lời tương tác từ đơn giản đến phức tạp với người dùng trên các hệ thống mạng xã hội (Social Network). Nền tảng này kết nối được hầu hết các mạng xã hội messenger phổ biến hiện nay, bên cạnh đó còn mở rộng kết nối với các nền tảng khác của doanh nghiệp để tạo ra hệ sinh thái riêng cho thương hiệu/doanh nghiệp đó.

Conversational Platform sẽ giúp thúc đẩy sự chuyển đổi mô hình chăm sóc khách hàng như hiện tại, trong đó gánh nặng dịch chuyển chuyển từ người dùng sang máy tính. Các hệ thống này có thể có các câu trả lời đơn giản (thời tiết như thế nào?) Hoặc các tương tác phức tạp hơn (đặt phòng tại nhà hàng Ý trên Parker Ave). Các nền tảng này sẽ tiếp tục phát triển đến các hành động phức tạp hơn, chẳng hạn như thu thập lời khai miệng từ các nhân chứng tội phạm và hành động dựa vào thông tin đó bằng cách tạo ra một phác hoạ khuôn mặt của nghi can dựa trên lời khai. Thách thức mà các nền tảng trò chuyện đối mặt là người dùng phải giao tiếp theo cách rất có cấu trúc, và điều này thường là một trải nghiệm bực bội. Sự khác biệt chính giữa các nền tảng đàm thoại sẽ là sự mạnh mẽ của các mô hình đàm thoại của họ và các mô hình API và sự kiện được sử dụng để truy cập, gọi và sắp xếp các dịch vụ của bên thứ ba để mang lại các kết quả phức tạp.