CM Tooltip Glossary

CM Tooltip Glossary là một plugins của wordpress giúp khách có thể dễ dàng hiểu bài viết của bạn hơn bằng cách giải thích thuật ngữ trên wordpress khi người dùng hover chuột qua thuật ngữ đó.