Child theme

Child theme là giao diện con, child theme có thể kế thừa toàn bộ thuộc tính, thiết lập thuộc tính từ theme cha, đồng thời nó có thể tự tùy biến mà không cần chỉnh sửa ở theme cha. Như vậy, nếu kích hoạt child theme thì nó sẽ có thuộc tính, thiết lập của theme cha + tùy biến của nó, nó cũng có khả năng ghi đè thuộc tình, thiết lập theme cha. ألعاب محرمة Nếu không kích hoạt thì theme cha được sử dụng. jackpotcity

Child theme mang lại 2 lợi ích: không chỉnh sửa trên trực tiếp trên theme cha (theme gốc) và không bị thay đổi những gì bạn đã update, sửa chửa khi cập nhật cho theme cha. كم بطولات مانشستر سيتي