Cấu trúc Silo

Để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, công cụ tìm kiếm muốn phục vụ người dùng với các nội dung có thẩm quyền phù hợp nhất với các truy vấn của họ. Với thông tin xác định này, công cụ tìm kiếm sẽ xem xét các từ khóa và nội dung mỗi trang trên trang web của bạn, chúng sẽ xác định chủ đề của thông tin và mức độ liên quan đến truy vấn và tìm kiếm tiềm năng.

Chủ đề thường cụ thể và từ khóa nằm rải rác khắp một trang web và không tập trung tại một điểm trọng tâm. Nội dung phổ biến và các từ khóa có thể cản trở công cụ tìm kiếm từ việc xác định chủ đề của mỗi trang hoặc mỗi phần của trang web. Và điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng trang web của bạn. Đằng sau ý tưởng “siloing” là việc tạo ra các nội dung từ khóa có liên quan và chủ đề cho mỗi trang hoặc mỗi phần của trang web.

Các thuật toán tìm kiếm tiêu hủy các từ khóa và cụm từ trong một khối nội dung và xác định chủ đề chung của thông tin được gọi là Định chỉ số ngữ nghĩa tiềm ẩn (LSI – Latent Semantic Indexing). Khi một công cụ tìm kiếm giải mã các từ khóa và chủ đề của một trang cụ thể, nó sẽ xác định sự liên quan của trang web cho các thuật ngữ cụ thể. Các thuật toán LSI so sánh nội dung của bạn với các trang web khác được nhắm từ khóa mục tiêu giống như việc bạn tạo ra một hệ thống xếp hạng các trang là phù hợp nhất.