Brand Switching

Brand Switching: sự đổi ý, từ bỏ một nhãn hiệu đang dùng để theo một nhãn mới khác hoặc nói đơn giản hơn là mua sản phẩm tương tự của thương hiệu khác