Background

Background: phông cảnh đằng sau diễn viên, thường là bất động. Chuyên dùng để làm nổi bật diễn viên với thương hiệu trên Background hoặc dùng để các diễn viên hay khách mời làm phồng nền chụp ảnh check in.