App Units

App Units: được Apple định nghĩa là số lần tải ứng dụng lần đầu tiên trên chợ ứng dụng Apple Store tính theo tài khoản Apple ID, được tính từ thiết bị chạy iOS 8.0 trở lên. Ứng dụng đó được cập nhật / xoá cài lại /  cài thiết bị mới trên cùng 01 tài khoản ID thì Apple không tính số lượt cài đặt phát sinh này. 

Nguyên bản từ Apple: The number of first-time app purchases made on the App Store using iOS 8 or later. App updates, downloads from the same Apple ID onto other devices, and redownloads to the same device are not counted. Family Sharing downloads are included for free apps, but not for paid apps.