Alt Tag

Alt Tag: Thẻ Alt của ảnh,  Alt text là phiên bản anchor text của hình ảnh. Alt Tag đóng 1 vai trò quan trọng trong việc hiển thị web và đặc biệt là trong SEO (Search Engine Optimization)

ALT có nghĩa là Altenative Information – thông tin thay thế cho người dùng không hiển thị được hoặc chọn ẩn hình ảnh trong trình duyệt, là một thuộc tính quan trọng của thẻ IMG. Hay nói cách khác. nội dung của nó sẽ hiển thị trên trình duyệt khi trình duyệt không thể trình bày được một hình ảnh vì lý do nào đó.Các SE xem nội dung của thẻ ALT như là anchor text trong trường hợp hình ảnh là một liên kết.