Thẻ: System

Unified Modeling Language viết tắt UML

Bởi admin

Unified Modeling Language viết tắt UML – Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất: là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng. Cách xây dựng các mô hình trong UML…

Object-Modeling Technique viết tắt OMT

Bởi admin

Object-Modeling Technique viết tắt OMT là một phương pháp tiếp cận mô hình đối tượng cho việc lập mô hình và thiết kế phần mềm. Nó đã được phát triển vào khoảng năm 1991 bởi Rumbaugh, Blaha, Premerlani, Eddy và Lorensen như một phương pháp để phát triển các hệ thống hướng đối tượng và…

Knowledge Warehouse viết tắt KW

Bởi admin

Knowledge Warehouse viết tắt KW – Kho chứa kiến ​​thức: là sản phẩm của SAP cung cấp kiến ​​thức về quản lý. Đây là một ứng dụng phần mềm tạo điều kiện cho việc phát triển, cung cấp, trao đổi, tích hợp, dịch thuật và chuyển giao tài liệu này cho doanh nghiệp sử dụng…

Exchange Infrastructure viết tắt XI

Bởi admin

Exchange Infrastructure viết tắt XI – trao đổi cơ sở dữ liệu/hạ tầng:là phần mềm tích hợp ứng dụng doanh nghiệp của SAP (EAI – enterprise application integration), một thành phần của nhóm sản phẩm NetWeaver được sử dụng để tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin dữ liệu giữa các phần mềm,…

Human Resource Management Systems viết tắt HRMs

Bởi admin

Human Resource Management Systems viết tắt HRMs – Hệ thống quản lý nguồn nhân lực: là một phần của phần mềm quản lý nhân sự kết hợp nhiều hệ thống và quy trình để đảm bảo quản lý dễ dàng các nhân viên và dữ liệu của doanh nghiệp. Phần mềm nguồn nhân lực được…

Supply Chain Management viết tắt SCM

Bởi admin

Supply Chain Management viết tắt SCM là hệ thống cho phép quản trị tại các nhà máy và trong cả hệ thống các điểm cung cấp của một công ty cho khách hàng. Bao gồm việc di chuyển và lưu kho nguyên liệu, hàng tồn kho trong quá trình sản xuất và hàng hoá thành…

Supplier Relationship Management viết tắt SRM

Bởi admin

Supplier Relationship Management viết tắt SRM – Quản lý mối quan hệ nhà cung cấp: là phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược và quản lý tất cả các tương tác với các công ty bên thứ ba cung cấp hàng hoá/dịch vụ cho doanh nghiệp nhằm tối đa hoá giá trị của…

Business Information Warehouse viết tắt BW

Bởi admin

Business Information Warehouse/Business Warehouse viết tắt BW: là một sản phẩm kinh doanh thông minh được đóng gói, toàn diện tập trung quanh một kho dữ liệu được tối ưu hóa cho môi trường R/3 của SAP SE. Giống như hầu hết các kho dữ liệu thường thấy, BW là sự kết hợp giữa cơ…