Thẻ: System

Data Management Platform viết tắt DMP

Bởi admin

Data Management Platform (viết tắt DMP): là một nền tảng quản lý dữ liệu tập trung, cho phép bạn tạo ra các khán giả mục tiêu dựa trên sự kết hợp chuyên sâu các dữ liệu đầu tiên của bạn và dữ liệu đối tượng của bên thứ ba. DMP thực hiện 3 tác vụ chính…

Sales Information System viết tắt SIS

Bởi admin

Sales Information System (viết tắt SIS) – Hệ thống thông tin bán hàng: là nơi lưu trữ tất cả tài liệu về khách hàng đang mua sản phẩm/dịch vụ công ty, bao gồm: hợp đồng, thỏa thuận thương mại, doanh số, tăng trưởng, sản lượng bán hàng năm….

Marketing decision support system viết tắt MKDSS

Bởi admin

Marketing decision support system – Một hệ thống hỗ trợ quyết định marketing (đôi khi viết tắt MKDSS) là một hệ thống hỗ trợ quyết định cho hoạt động tiếp thị. Hệ thống này được sử dụng để giúp các doanh nghiệp xét các kịch bản khác nhau bằng cách thao tác dữ liệu đã…

Demand Side Platforms viết tắt DSP

Bởi admin

Demand Side Platforms (viết tắt DSP) là một nền tảng công nghệ cho phép các agency hoặc các nhà quảng cáo sử dụng để mua quảng cáo một cách tự động. Nó sẽ giúp agency hoặc nhà quảng cáo mua inventory từ nhiều nguồn bao gồm Ad Exchanges, Ad Networks hoặc các nền tảng bán…

Customer Relationship Management viết tắt CRM

Bởi admin

Customer Relationship Management viết tắt CRM – Quản lí các mối quan hệ khách hàng: Là việc theo dõi kỹ các hành vi của khách hàng để phát triển các quá trình xây dựng mối quan hệ và các chương trình tiếp thị nhằm gắn bó khách hàng với thương hiệu của một công ty.