Thẻ: System

Video on demand viết tắt VOD

Bởi admin

Video on demand viết tắt VOD – Video theo yêu cầu hay âm thanh và video theo yêu cầu (AVOD): là hệ thống cho phép người dùng lựa chọn và xem / nghe nội dung video hoặc âm thanh khi họ chọn, thay vì phải xem vào một thời gian phát sóng cụ thể. Công…

Digital Out Of Home viết tắt DOOH

Bởi admin

Digital Out Of Home viết tắt DOOH: dùng để chỉ các phương tiện truyền thông năng động được phân phối qua các hệ thống đặt tại các địa điểm nhưng không giới hạn,bao gồm: quán cà phê, quán bar, nhà hàng, câu lạc bộ sức khỏe, trường cao đẳng, sân bay, trạm xăng, cửa hàng…

Bill of Materials viết tắt BOM

Bởi admin

Bill of Materials viết tắt BOM: Một bảng kê các vật liệu hoặc cấu trúc sản phẩm (đôi khi là hóa đơn vật liệu, BOM hoặc danh sách liên quan) là danh mục các nguyên vật liệu, phụ cụm, cụm trung gian, tiểu thành phần, các bộ phận và số lượng từng cần để sản…

Material Requirements Planning viết tắt MRP

Bởi admin

Material Requirements Planning viết tắt MRPLập kế hoạch yêu cầu chất liệu (MRP) là một hệ thống lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch và kiểm kê được sử dụng để quản lý quy trình sản xuất. Hầu hết các hệ thống MRP đều dựa trên phần mềm, nhưng cũng có thể thực hiện…

Business Process Re-engineering viết tắt BPR

Bởi admin

Business Process Re-engineering viết tắt BPR – Quá trình tái thiết kế quy trình nghiệp vụ: là một chiến lược quản lý kinh doanh, đi tiên phong vào đầu những năm 1990, tập trung vào việc phân tích và thiết kế luồng công việc và quy trình kinh doanh trong một tổ chức. BPR nhằm…

Business Process Management viết tắt BPM

Bởi admin

Business Process Management viết tắt BPM – Quản lý quy trình nghiệp vụ: là một nguyên tắc quản lý hoạt động sử dụng các phương pháp khác nhau để khám phá, mô hình hoá, phân tích, đo lường, cải tiến, tối ưu hóa và tự động hoá các quy trình nghiệp vụ. BPM tập trung…

Aspect-Oriented Programming viết tắt AOP

Bởi admin

Aspect-Oriented Programming viết tắt AOP – lập trình hướng khía cạnh: là một kỹ thuật lập trình (kiểu như lập trình hướng đối tượng) nhằm phân tách chương trình thành cách moudule riêng rẽ, phân biệt, không phụ thuộc nhau. Khi hoạt động, chương trình sẽ kết hợp các module lại để thực hiện các…

Object-Oriented Programming viết tắt OOP

Bởi admin

Object-Oriented Programming viết tắt OOP – Lập trình hướng đối tượng: là một trong những kỹ thuật lập trình rất quan trọng hiện nay. Nó được áp dụng ở hầu hết các ứng dụng thực tế xây dựng tại các doanh nghiệp. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình và framework lập trình phổ biến…