Danh mục: Product Marketing

Loss-leader pricing

Bởi admin

Loss-leader pricing – Định giá lỗ dể kéo khách: là phương pháp định giá trong một khoảng thời gian ngắn, chấp nhận lỗ hoặc một vài sản phẩm chấp nhận định giá bán thấp hơn giá vốn để kéo khách hàng hoặc xây dựng mạng lưới khách hàng.

End of line viết tắt EOL

Bởi admin

End of line (viết tắt EOL) – kết thúc vòng đời: thuật ngữ này hay bắt gặp trong vòng đời của tất cả sản phẩm, khi mà sản phẩm đó / model đó sắp không còn kinh doanh nữa (Kết thúc vòng đời sản phẩm) => khi ấy được gọi là sản phẩm EOL, những…

Product Road Map

Bởi admin

Product Road Map – lộ trình sản phẩm là một công cụ mạnh mẽ để mô tả làm thế nào một sản phẩm có khả năng để phát triển, để gắn kết các bên liên quan , và để có được một ngân sách cho việc phát triển sản phẩm. Nhưng việc tạo ra một…

Product mapping

Bởi admin

Product mapping – bản đồ sản phẩm: là bản đồ được sắp xếp thể hiện tất cả sản phẩm của ngành hàng thể hiện theo giá bán, thương hiệu, tính năng đặc biệt của sản phẩm, marketing dùng Product Mapping này để định hình chiến lược promotion / chiến lược về marketing / phát triển sản…

Product line-up chart

Bởi admin

Product line-up chart: bảng so sánh tính năng của sản phẩm trong cùng 1 dòng sản phẩm, danh mục, phân khúc giá, nhóm khách hàng mục tiêu… của cùng 01 thương hiệu. Mô tả 01 mẫu Product line-up chart:  Cột bên trái: liệt kê tất những thông số, tính năng cơ bản, đặc biệt của dòng…

Two-part pricing

Bởi admin

Two-part pricing – định giá hai phần: là một hình thức xác định giá trong đó giá của một sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm hai phần – một khoản phí một lần và – một khoản phí cho mỗi đơn vị (tháng, sản phẩm…). Nói chung , các hình thức định giá hai…

Timing pricing

Bởi admin

Timing pricing – Định giá theo thời điểm mua: là hình thức định giá dựa vào thời điểm mà khách hàng quyết định mua sản phẩm / dịch vụ. Ví dụ: Đăng ký khóa học trước 30 ngày được giảm 1,000,000 vnđ Đăng ký khóa học trước 07 ngày được giảm 500,000 vnđ Đăng ký khóa…