Danh mục: Product Marketing

Captive-product pricing

Bởi admin

Captive-product pricing – Chiến lược giá sản phẩm chính – phụ: Định 1 mức giá thấp cho sản phẩm chính nhưng lại nâng mức giá của sản phẩm phụ lên.

By-product pricing

Bởi admin

By-product pricing – Định giá bằng sản phẩm: chiến lược này thường dành cho các sản phẩm cao cấp, định giá dựa vào thương hiệu, đối tượng khách hàng mục tiêu, và thị trường. (với điều kiện là giá sản xuất rất thấp)

Warrior Special Offer viết tắt WSO

Bởi admin

Warrior Special Offer (viết tắt WSO) – Một sản phẩm được bán trong phần đặc biệt WarriorForum. Các sản phẩm này thường có chất lượng thấp và làm cho tuyên truyền sai sự thật, và bạn nên tránh. ivermectin oral 0 8