Thẻ: TVC

Target Audience

Bởi admin

Target Audience – Một nhóm người sẽ quan tâm đến sản phẩm / dịch vụ / blog – Ví dụ như đối tượng mục tiêu của tôi là những người quan tâm tới lĩnh vực Internet Marketing. Người tiêu dùng ngày càng đa dạng và khác biệt do đó các công ty đều nhận thức…