Thẻ: PPC

Campaign Type

Bởi admin

Campaign Type – Loại chiến dịch – loại chiến dịch để hiển thị quảng cáo của bạn. Bao gồm: “Search Network only” (chỉ hiển thị quảng cáo trên kết quả tìm kiếm của Google , Google mua sắm, Google Maps, Google Images và Google Groups, trang web tìm kiếm hợp tác với Google (đối tác…

Ad groups

Bởi admin

Ad groups – Nhóm quảng cáo là tập hợp các từ khóa, quảng cáo và giá thầu của bạn. Mỗi 1 chiến dịch sẽ tạo ra các nhóm quảng cáo khác nhau . does it help to apply ivermectin so summer sore lesions? Nên tạo nhiều nhóm quảng cáo khách nhau cho mỗi sản phẩm…

Dynamic keyword insertion viết tắt DKI

Bởi admin

Dynamic keyword insertion (viết tắt DKI) là một tính năng được cung cấp bởi Google cho phép bạn tùy chỉnh một truy vấn tìm kiếm quảng cáo của người tìm kiếm. Dynamic keyword insertion là một tính năng tiên tiến giúp bạn cho người sử dụng những từ khóa (keywords) quảng cáo phù hợp hơn…

Google Adwords

Bởi admin

Google sẽ tính phí theo số lần click chuột vào quảng cáo google adwords (CPC). Nghĩa là với mỗi click chuột vào quảng cáo của bạn, google sẽ thu một khoản phí nhất định. sh exklusive partnervermittlung Dựa theo các hiển thị hay số lần quảng cáo google adwords của bạn được hiển thị (CPM)…

Negative Match

Bởi admin

Thuật ngữ Negative Match là để ám chỉ phương thức lựa chọn trong quá trình quảng cáo Google AdWord, đó là kết hợp phủ định từ khoá. Khi kết hợp lựa chọn này thì kết quả hiển thị của bạn sẽ không xuất hiện bất kỳ tìm kiếm nào chứa cụm từ đó. دانيال الفيس…

Exact Match

Bởi admin

Thuật ngữ Exact match là sự kết hợp một cách chính xác từ khoá trong quảng cáo Google AdWord. Thông qua đó cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho những tìm kiếm khớp hoàn toàn với cụm từ chính xác trên bảng kết quả tìm kiếm của Google so với truy vấn của…

Phrase Match

Bởi admin

Thuật ngữ Phrase Match có phạm vi hạn hẹp hơn cho phép đem lại kết quả tìm kiếm khớp hơn với truy vấn người dùng, Kết hợp cụm từ: “từ khoá”. Cho phép quảng cáo của bạn hiển thị cho những tìm kiếm khớp với cụm từ chính xác. Phrase Match có nghĩa là bạn…

Broad match

Bởi admin

Broad match là dạng kết hợp rộng từ khoá. Cho phép quảng cáo của bạn hiển thị theo các cụm từ tương tự và các biến thể có liên quan. sz dating seiten  Broad Match là tùy chọn mặc định khi ta tìm kiếm từ khóa. Broad Match có nghĩa là quảng cáo Google AdWord…