Thẻ: PPC

Pay per click viết tắt PPC

Bởi admin

PPC là viết tắt của từ Pay per click, hểu theo nghĩa tiếng Việt là hành động trả tiền cho mỗi click. Có nghĩa là bạn sẽ phải trả tiền cho mỗi click khi người dùng click vào link, hình ảnh, video quảng cáo của bạn ở trên website khác, hay trên các công cụ…

Bid

Bởi admin

Bid là thuật ngữ trong quảng cáo PPC (pay per click) của Google Adword, đây là mức phí đấu giá mà một nhà quảng cáo phải trả cho mỗi lần người dùng nhấp chuột vào mẫu quảng cáo của họ.

Long-tail keyword

Bởi admin

Long-tail keyword là những từ khóa (keywords) dài, mang tính chi tiết về 1 sản phẩm, dịch vụ hay một vấn đề nào đó. Những từ khóa dài sẽ tiếp cận chính xác với mục tiêu hơn, giảm thiểu độ cạnh tranh so với các từ khóa ngắn, chung chung. Ví dụ: từ khóa “phần…

Impression

Bởi admin

Impression là thuật ngữ chỉ tần số quảng cáo của bạn được hiển thị. Impression được tính mỗi khi quảng cáo được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc các trang web khác trên Mạng Google. شحن نتلر بالكاش يو Mỗi lần quảng cáo của bạn xuất hiện trên Google, nó tính là…

Click Through Rate viết tắt CTR

Bởi admin

Tỷ lệ thể hiện tần suất những người thấy quảng cáo của bạn kết thúc bằng cách nhấp vào quảng cáo đó. Click Through Rate (viết tắt CTR) – Tỷ lệ nhấp là số nhấp chuột mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho số lần quảng cáo hiển thị được biểu thị dưới dạng phần…

Keyword

Bởi admin

Keyword (Từ khóa) là những từ/cụm từ có nghĩa mà người dùng sử dụng để truy vấn kết quả trong các bộ máy tìm kiếm. Ví dụ: Tôi muốn tự học về SEO, tôi có thể lên Google.com.vn và đánh vào “học SEO”… Từ khóa trong SEO là một yếu tố quan trọng đối với…

Search Engine Marketing viết tắt SEM

Bởi admin

SEM là viết tắt của thuật ngữ Search Engine Marketing dịch sang tiếng việt có nghĩa là “Marketing trên công cụ tìm kiếm”. SEM là một hình thức Internet Marketing và là một phương pháp marketing nhằm tăng sự hiện diện của bạn hay doanh nghiệp, tổ chức thông qua công cụ tìm kiếm. Kể từ…