Thẻ: App

Developer

Bởi admin

Developer là người không chỉ code mà tham gia vào tất cả các giai đoạn của SDLC (Software Development Life Cycle – Quy trình phát triển phần mềm). Nếu bạn cảm thấy mình có vấn đề cần giải quyết nhưng không thể định nghĩa nó rõ ràng được, bạn cần 1 ‪‎Developer để giúp bạn…

Client (trong máy tính)

Bởi admin

Client là một chương trình (hay máy tính) yêu cầu thông tin từ máy khác trong mạng lưới. Ví dụ, khi một trình duyệt web như Internet Explore yêu cầu web server mở ra một trang web, trình duyệt đó đóng vai trò là client trong mối quan hệ client-server

User Interface viết tắt UI

Bởi admin

User Interface (viết tắt UI) – Giao diện người dùng là giao diện giữa người-dùng-cuối của một ứng dụng và phần mềm đằng sau nó. Trong một chiếc smartphone, màn hình người dùng của ứng dụng như Google Maps hay Facebook, thông qua đó người dùng có thể đưa vào thông tin và nhận phản…

User Experience viết tắt là UX

Bởi admin

User Experience (viết tắt là UX ) – Trải nghiệm người dùng là cách một người cảm nhận khi giao tiếp với một hệ thống. Hệ thống có thể là một trang web, một ứng dụng web hoặc phần mềm máy tính, và trong bối cảnh hiện đại, thường được biểu hiện bằng một số hình…

Application Programming Interface viết tắt API

Bởi admin

Application Programming Interface (viết tắt API) (giao diện lập trình ứng dụng). Nó là 1 giao tiếp phần mềm được dùng bởi các ứng dụng khác nhau. Cũng giống như bàn phím là một thiết bị giao tiếp giữa người dùng và máy tính, API là 1 giao tiếp phần mếm chẳng hạn như giữa…

Privacy Policy

Bởi admin

Privacy Policy – Chính sách bảo mật: Là một mô tả rõ ràng về chính sách của một website hoặc một công ty về việc sử dụng thông tin thu thập được từ người dùng và những gì các công ty/website đó được làm cũng như không được làm với những thông tin mà họ thu…

Google Analytic

Bởi admin

Google Analytic là một công cụ phân tích Website hết sức tin cậy và được cung cấp bởi Google. Đây được xem là công cụ rất hiệu quả dành cho những Webmaster và những người làm SEO khi muốn thông kê, phân tích những thông tin về website của mình. Google Analytic bao gồm những…