Thẻ: App

Aspect-Oriented Programming viết tắt AOP

Bởi admin

Aspect-Oriented Programming viết tắt AOP – lập trình hướng khía cạnh: là một kỹ thuật lập trình (kiểu như lập trình hướng đối tượng) nhằm phân tách chương trình thành cách moudule riêng rẽ, phân biệt, không phụ thuộc nhau. Khi hoạt động, chương trình sẽ kết hợp các module lại để thực hiện các…

Object-Oriented Programming viết tắt OOP

Bởi admin

Object-Oriented Programming viết tắt OOP – Lập trình hướng đối tượng: là một trong những kỹ thuật lập trình rất quan trọng hiện nay. Nó được áp dụng ở hầu hết các ứng dụng thực tế xây dựng tại các doanh nghiệp. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình và framework lập trình phổ biến…

Bootstrap

Bởi admin

Bootstrap là một framework cho phép thiết kế website responsive nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bootstrap là bao gồm các HTML templates, CSS templates và Javascript tao ra những cái cơ bản có sẵn như: typography, forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels và nhiều thứ khác. Trong bootstrap có thêm các plugin Javascript trong…

Edge Computing

Bởi admin

Edge Computing – máy tính Edge: là một phương pháp tối ưu hóa các hệ thống điện toán đám mây bằng cách xử lý dữ liệu ở rìa của mạng, gần nguồn dữ liệu. Điều này làm giảm băng thông truyền thông cần thiết giữa các bộ cảm biến và trung tâm dữ liệu bằng…

Software As A Service viết tắt SaaS

Bởi admin

Software As A Service viết tắt SaaS – Phần Mềm Như Một Dịch Vụ: SaaS là một mô hình phân phối dịch vụ ứng dụng phần mềm trong đó các nhà cung cấp phần mềm phát triển ứng dụng phần mềm trên web, sau đó cho phép khách hàng sử dụng nó qua Internet (có…

Web Application Firewall viết tắt WAF

Bởi admin

Web Application Firewall viết tắt WAF – Tường lửa ứng dụng web: là giải pháp bảo mật toàn diện và mạnh mẽ dành cho các ứng dụng Web. WAF đưa ra một phương thức phòng vệ chống lại các hoạt động như tin tặc, khai thác các lỗ hổng về giao thức. Bên cạnh đó,…

Content Delivery Network viết tắt CDN

Bởi admin

Content Delivery Network viết tắt CDN là một hệ thống máy chủ trên toàn cầu (số lượng tùy theo mỗi nhà cung cấp dịch vụ) làm nhiệm vụ lưu bản sao của các nội dung tĩnh bên trong website, sau đó phân tán nó ra nhiều máy chủ khác (được gọi là PoP – Points…

TensorFlow

Bởi admin

TensorFlow là một thư viện phần mềm mã nguồn mở (open source) dành cho máy học trong nhiều loại hình tác vụ nhận thức và hiểu ngôn ngữ. Nó hiện đang được sử dụng cho cả nghiên cứu lẫn sản xuất bởi 50 đội khác nhau trong hàng tá sản phẩm thương mại của Google,…