Danh mục: Production

Phalcon

Bởi admin

Phalcon là một framework PHP được xây dựng trên nền ngôn ngữ C. Chính vì được xây dựng bằng ngôn ngữ C, ngôn ngữ gần với ngôn ngữ hệ thống nhất nên dù ra đời khá muộn so với các thế hệ đàn anh như Zend, CakePHP, Yii, Laravel… nhưng tính tới thời điểm hiện…

CakePHP

Bởi admin

CakePHP là một Framework mã nguồn mở, miễn phí dành cho việc phát triển các ứng dụng web bằng ngôn ngữ PHP, mục đích của CakePHP là cung cấp một framework cho người sử dụng php phát triển những ứng dụng web nhanh, mạnh mà không mất tính linh hoạt của nó. CakePHP là một…

Zend

Bởi admin

Zend Framework là một bộ thư viện đồ sộ và mạnh mẽ được phát triển bởi Zend Technologies. Nó là một open source PHP sử dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng hoàn toàn để xây dựng các lớp thư viện hỗ trợ và chạy trong môi trường PHP 5.3.+ trở lên. Zend Framework…

Slim

Bởi admin

Slim là một framework PHP, chủ yếu sử dụng cho các ứng dụng web và API theo cấu trúc REST (Representational state transfer). Các framework PHP khác cũng có thể thực hiện chức năng tương đương như CakePHP, CodeIgniter…. Tuy nhiên đúng như tên gọi, ưu điểm của Slim chính là kích thước nhỏ gọn,…

FuelPHP

Bởi admin

FuelPHP là một framework đơn giản, linh hoạt, hướng cộng đồng và được viết mới hoàn toàn dựa trên PHP 5.3+ và những ý tưởng tốt nhất của các framework khác. precio quanox gotas FuelPHP được xây dựng theo mô hình MVC, có hỗ trợ đầy đủ mô hình HMVC. withdrawal ivermectin paste for sheep…

PHPixie

Bởi admin

PHPixie là một framework khá mới, nó xuất hiện vào năm 2012 với mục tiêu tạo ra một framework hiệu suất cao cho các trang web dạng read-only. PHPixie cũng áp dụng design pattern HMVC giống như FuelPHP, và được xây dựng bằng cách sử dụng các thành phần độc lập có thể được sử…

Yes, it is! viết tắt Yii

Bởi admin

Yii là từ viết tắt của từ Yes, it is! Hoặc cũng có thể là viết ngắn gọn 3 chữ cái đầu của Easy (dễ dàng), Efficient (hiệu suất) và Extensible (khả năng mở rộng). Yii là một PHP Framework mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí, có hiệu quả xử lý cao, phát…

CodeIgniter

Bởi admin

CodeIgniter là một framework viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP dựa trên nền tảng MVC ( Model – View – Contrller ) cho phép tạo các trang web của bạn để có kịch bản tối thiểu kể từ khi trình bày và tách biệt với kịch bản PHP, nói đơn giản nếu bạn Code…