Danh mục: Production

Brandsite

Bởi admin

Brandsite là một website dành riêng cho nhãn hàng, tập trung truyền đạt những thông tin chi tiết về sự kiện, chương trình giới thiệu sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi của một thương hiệu. Brandsite tồn tại trong khoảng thời gian lâu dài, thường thì khoảng 05 năm thay đổi 01 lần. Brandsite phải…

Microsite

Bởi admin

Microsite là một website quy mô nhỏ, tập trung truyền đạt những thông tin chi tiết về sự kiện, chương trình giới thiệu sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi của một thương hiệu. Microsite thường chỉ tồn tại trong khoảng thời gian khá ngắn, thường từ một đến hai tháng. Ở Việt Nam, thường thì…

Landing page

Bởi admin

Landing page là một trang đích (trang mục tiêu) đây là một địa chỉ website hay một trang trong trang web có chứa nội dung, sản phẩm hay dịch vụ bất kì mà người dùng sẽ hướng tới thông qua các công cụ tìm kiếm. Các bạn có thể hiểu đơn giản với một website…

Website là gì ?

Bởi admin

Website (còn gọi là trang web, trang mạng), là một tập hợp trang web, thường chỉ nằm trong một tên miền hoặc tên miền phụ trên World Wide Web của Internet. Một trang web là tập tin HTML hoặc XHTML có thể truy nhập dùng giao thức HTTP. Trang mạng có thể được xây dựng…

301 Redirect

Bởi admin

301 redirect là một phương pháp chuyển tiếp thông báo các trình duyệt và các công cụ tìm kiếm rằng trang webpage hoặc website đó đã được di dời hoàn toàn đến một địa chỉ mới. Đồng thời khi người truy cập địa chỉ web cũ cũng sẽ được tự động chuyển sang địa chỉ…