Thẻ: Website

Soft launch

Bởi admin

Soft launch – khởi động mềm, còn được gọi là mở nhẹ nhàng, là một bản phát hành trước của một sản phẩm hoặc dịch vụ cho một khán giả hạn chế trước khi công chúng nói chung. Việc tung ra một sản phẩm nhẹ đôi khi được sử dụng để thu thập dữ liệu…

Database Management System viết tắt DBMS

Bởi admin

Database Management System viết tắt DBMS – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một…

First Paint

Bởi admin

First Paint: báo cáo thời gian trình duyệt lần đầu tiên hiển thị sau khi điều hướng. Điều này không bao gồm sơn nền mặc định, nhưng bao gồm sơn nền không phải là mặc định. Đây là thời điểm quan trọng đầu tiên các nhà phát triển quan tâm đến tải trang – khi…

Document Object Model viết tắt DOM

Bởi admin

Document Object Model viết tắt DOM – Mô hình Đối tượng Tài liệu: là một giao diện lập trình ứng dụng (API). Thường thường DOM, có dạng một cây cấu trúc dữ liệu, được dùng để truy xuất các tài liệu dạng HTML và XML. Mô hình DOM độc lập với hệ điều hành và…

Browser Object Model viết tắt BOM

Bởi admin

Browser Object Model viết tắt BOM hay còn gọi là các đối tượng liên quan đến trình duyệt browser. Mỗi browser sẽ có những đối tượng khác nhau nên nó không có một chuẩn chung nào cả, tuy nhiên để có tính thống nhất giữa các trình duyệt thì người ta quy ước ra các…

RAIL Model

Bởi admin

RAIL Model là mô hình hoạt động dựa vào những yếu tố làm giảm trải nghiệm của người dùng thành các hành động chính. Mục tiêu và hướng dẫn của RAIL nhằm giúp các nhà phát triển và nhà thiết kế đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt cho từng hoạt động này. يورو اوروبا…

DOM Content Loaded viết tắt DCL

Bởi admin

DOM Content Loaded viết tắt DCL – Đã tải nội dung DOM: khi tài liệu HTML đã được tải và phân tích cú pháp. Lượt tải trang nhanh hơn đã được hiển thị tương quan với tỷ lệ thoát thấp hơn. ألعاب تربح أموال حقيقية 2022 Sự kiện DOM Content Loaded được kích hoạt khi…

First Contentful Paint viết tắt FCP

Bởi admin

First Contentful Paint viết tắt FCP: thời gian đo lường khi người dùng nhìn thấy phản hồi bằng hình ảnh đầu tiên từ trang. Thời gian nhanh hơn có nhiều khả năng giữ người dùng tham gia. Trên công cụ Google PageSpeed Insights quy định 03 mức đo thời gian, như sau: Fast: Time FCP…