Thẻ: Website

First Paint

Bởi admin

First Paint: báo cáo thời gian trình duyệt lần đầu tiên hiển thị sau khi điều hướng. Điều này không bao gồm sơn nền mặc định, nhưng bao gồm sơn nền không phải là mặc định. Đây là thời điểm quan trọng đầu tiên các nhà phát triển quan tâm đến tải trang – khi…

Document Object Model viết tắt DOM

Bởi admin

Document Object Model viết tắt DOM – Mô hình Đối tượng Tài liệu: là một giao diện lập trình ứng dụng (API). Thường thường DOM, có dạng một cây cấu trúc dữ liệu, được dùng để truy xuất các tài liệu dạng HTML và XML. Mô hình DOM độc lập với hệ điều hành và…

Browser Object Model viết tắt BOM

Bởi admin

Browser Object Model viết tắt BOM hay còn gọi là các đối tượng liên quan đến trình duyệt browser. Mỗi browser sẽ có những đối tượng khác nhau nên nó không có một chuẩn chung nào cả, tuy nhiên để có tính thống nhất giữa các trình duyệt thì người ta quy ước ra các…

RAIL Model

Bởi admin

RAIL Model là mô hình hoạt động dựa vào những yếu tố làm giảm trải nghiệm của người dùng thành các hành động chính. Mục tiêu và hướng dẫn của RAIL nhằm giúp các nhà phát triển và nhà thiết kế đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt cho từng hoạt động này. يورو اوروبا…

DOM Content Loaded viết tắt DCL

Bởi admin

DOM Content Loaded viết tắt DCL – Đã tải nội dung DOM: khi tài liệu HTML đã được tải và phân tích cú pháp. Lượt tải trang nhanh hơn đã được hiển thị tương quan với tỷ lệ thoát thấp hơn. ألعاب تربح أموال حقيقية 2022 Sự kiện DOM Content Loaded được kích hoạt khi…

First Contentful Paint viết tắt FCP

Bởi admin

First Contentful Paint viết tắt FCP: thời gian đo lường khi người dùng nhìn thấy phản hồi bằng hình ảnh đầu tiên từ trang. Thời gian nhanh hơn có nhiều khả năng giữ người dùng tham gia. Trên công cụ Google PageSpeed Insights quy định 03 mức đo thời gian, như sau: Fast: Time FCP…

Meta X-UA-Compatible

Bởi admin

Thẻ Meta X-UA-Compatible cho phép các tác giả web chọn phiên bản của Internet Explorer phiên bản nên được hiển thị dưới dạng. IE11 đã thay đổi các chế độ này. Microsoft Edge, trình duyệt sẽ được phát hành sau IE11, sẽ chỉ tôn trọng thẻ meta X-UA-Compatible trong một số trường hợp nhất định.…

Aspect-Oriented Programming viết tắt AOP

Bởi admin

Aspect-Oriented Programming viết tắt AOP – lập trình hướng khía cạnh: là một kỹ thuật lập trình (kiểu như lập trình hướng đối tượng) nhằm phân tách chương trình thành cách moudule riêng rẽ, phân biệt, không phụ thuộc nhau. Khi hoạt động, chương trình sẽ kết hợp các module lại để thực hiện các…