Thẻ: OOH

Premier panel

Bởi admin

Premier panel – Bảng panel: kết hợp tần suất hoạt động và độ tiếp cận của một chiến dịch poster với tác động sáng tạo của một bản tin nào đó.

Poster

Bởi admin

Poster – áp phích/tờ rơi: Nhắm mục tiêu các khán giả địa phương bằng những bảng quảng cáo này, rất rõ ràng đối với lưu lượng xe cộ và lý tưởng cho việc giới thiệu sản phẩm / dịch vụ mới. Các nhà tiếp thị sử dụng áp phích để đạt được các mục tiêu…

Mobile billboard

Bởi admin

Mobile billboard – Bảng quảng cáo di động/di chuyển: cung cấp mức độ linh hoạt tuyệt vời cho các nhà quảng cáo. Các quảng cáo này có thể nhắm mục tiêu các tuyến đường cụ thể, địa điểm hoặc sự kiện, hoặc có thể tùy biến được sử dụng để đạt được độ bão hòa…

Lamppost banner advertising

Bởi admin

Lamppost banner advertising – Quảng cáo trên cột trụ – Các cột đèn được đặt ở khắp mọi nơi, cho phép các nhà quảng cáo và sự kiện sử dụng các biểu ngữ để nhắm mục tiêu các vị trí địa lý chính xác và tạo ra nhận thức quảng cáo đến đối tượng khách…

Inflatable billboard

Bởi admin

Inflatable billboard – Biển quảng cáo nổi phồng lên: giống như bảng quảng cáo 2D thông thường nhưng áp dụng đối tượng 3D. Sử dụng tốt nhất để thị trường các sản phẩm hữu hình hơn là dịch vụ. Cách tiếp cận hiệu quả về chi phí có thể đạt được nhận thức về thương…

Comparative advertising

Bởi admin

Comparative advertising – Chiến dịch quảng cáo so sánh hoặc chiến tranh quảng cáo: là một quảng cáo, trong đó một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đề cập đến một đối thủ cạnh tranh bằng tên cho mục đích rõ ràng cho thấy lý do tại sao đối thủ cạnh tranh thấp hơn…

ComPark advertising

Bởi admin

ComPark advertising – Quảng cáo ComPark: ComPark là thiết bị được sử dụng cho quảng cáo bãi đậu xe ô tô; được đặt trên đường song song của một line và có thể nhận được tiếp xúc trực tiếp từ người lái xe đã chỉ cần đậu xe của họ. ComPark cũng đóng vai trò…

Commuter rail display

Bởi admin

Commuter rail display – Màn hình đường ray xe lửa/hoặc tàu điện ngầm: Tiếp cận đối tượng đi tàu, hoặc các nhóm đối tượng ngoại ô sinh sống nơi có đường tàu Bắc – Nam chạy ngang qua. Ngoài ra, tại một số quốc gia khác, đây còn là hình thức tiếp cận khách hàng…