Thẻ: eCommerce

Affiliate marketing

Bởi admin

Affiliate marketing là hình thức Tiếp thị qua đại lý, là hình thức một Website liên kết với các site khác (đại lý) để bán sản phẩm/dịch vụ. Các Website đại lý sẽ được hưởng phần trăm dựa trên doanh số bán được hoặc số khách hàng chuyển tới cho Website gốc. Amazon.com là công…

Automation

Bởi admin

Automation – Tự động hoá một nhiệm vụ phải làm bằng tay với một bot, ví dụ như điền thông tin cuả bạn vào mẫu nào đó, hay đăng ký tài khỏa trên một website nào đó công việc này sẽ được làm tự động.

Call To Action viết tắt CTA

Bởi admin

Call To Action (viết tắt CTA) – Kêu gọi hành động: Các cụm từ hoặc các nút để khuyến khích người sử dụng để có một hành động nhất định nào đó. Ví dụ việc kêu gọi mọi người nhấp chuột vào một liên kết hoặc khuyến khích họ mua hàng. Làm nổi bật Action…

Downsell

Bởi admin

Downsell – Một phần của một kênh bán hàng khi người dùng đã từ chối một sản phẩm đắt tiền hơn, và bạn đang cố gắng bán cho họ với cái giá cả phải chăng hơn.

E-commerce

Bởi admin

Ecommerce – Thương mại điện tử : Thương mại điện tử là việc mua hoặc bán các sản phẩm / dịch vụ trên internet.

Funnel

Bởi admin

Funnel – “Kênh” Khi bạn hướng dẫn người dùng web thông qua một kênh được xác định trước đó thường có nhiều lời kêu gọi hành động. Ví dụ truy cập trang web> mua sản phẩm> mua upsell> tham gia bản tin là một “Kênh“.

Point of Sale viết tắt POS

Bởi admin

Point of Sale (viết tắt POS): Nó sử dụng cho các shop bán lẻ (retail shop), tại quầy thanh toán tiền (check out counter) trong shop, hay là một vị trí có thể thay đổi được khi mà giao dịch xuất hiện trong loại của môi trường kiểu này. Thêm nữa, point of sale thỉnh…

Sales Funnel

Bởi admin

Sales Funnel – Kênh bán hàng : Một kênh hay một loạt các trang web được thiết kế để có được sử dụng để mua sản phẩm / dịch vụ.