Thẻ: eCommerce

Upsell

Bởi admin

Upsell: Một phần của một kênh bán hàng khi người dùng đã mua một sản phẩm. Bạn cố gắng bán thêm cho họ một cái gì đó với giá cao hơn.

Transactional Searches

Bởi admin

Transactional Searches – Tìm kiếm dạng giao dịch: Google đôi khi hiển thị kết quả khác nhau cho các từ khóa liên quan đến mua sắm, như tìm kiếm chuyến bay.

SSL Certificate

Bởi admin

SSL Certificate (Ecommerce Sites) – Chứng chỉ SSL (Web thương mại điện tử): Các trang web thương mại điện tử có chứng chỉ SSL sẽ được Google ưu tiên trong xếp hạng.

Secure Sockets Layer viết tắt SSL

Bởi admin

Secure Sockets Layer (viết tắt SSL): Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật…

Conversion funnel

Bởi admin

Conversion funnel là một thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng trong thương mại điện tử, dùng để mô tả theo dõi người tiêu dùng thông qua một trong những kênh quảng cáo nào đó trên Internet hoặc hệ thống tìm kiếm, dựa trên công tác điều hướng và chăm sóc khách hàng của một…