Thẻ: Behaviour

Data Management Platform viết tắt DMP

Bởi admin

Data Management Platform (viết tắt DMP): là một nền tảng quản lý dữ liệu tập trung, cho phép bạn tạo ra các khán giả mục tiêu dựa trên sự kết hợp chuyên sâu các dữ liệu đầu tiên của bạn và dữ liệu đối tượng của bên thứ ba. DMP thực hiện 3 tác vụ chính…

Zero moment of truth viết tắt ZMOT

Bởi admin

Zero moment of truth (viết tắt ZMOT) – KHOẢNH KHẮC THỨ ZERO: mô tả một cuộc cách mạng trong cách người tiêu dùng tìm kiếm thông tin trực tuyến và đưa ra quyết định về nhãn hiệu, tìm kiếm và ZMOT đã tiếp tục phát triển ở tầm quan trọng và quy mô cao hơn,…

User Interface viết tắt UI

Bởi admin

User Interface (viết tắt UI) – Giao diện người dùng là giao diện giữa người-dùng-cuối của một ứng dụng và phần mềm đằng sau nó. Trong một chiếc smartphone, màn hình người dùng của ứng dụng như Google Maps hay Facebook, thông qua đó người dùng có thể đưa vào thông tin và nhận phản…

User Experience viết tắt là UX

Bởi admin

User Experience (viết tắt là UX ) – Trải nghiệm người dùng là cách một người cảm nhận khi giao tiếp với một hệ thống. Hệ thống có thể là một trang web, một ứng dụng web hoặc phần mềm máy tính, và trong bối cảnh hiện đại, thường được biểu hiện bằng một số hình…

Top of Mind

Bởi admin

Top of Mind: Trong một thị trường nhiều sản phảm như hiện nay, sản phẩm và thương hiệu của bạn có là cái mà khách hàng luôn luôn nghĩ tới đầu tiên hay không. Trong các bảng nghiên cứu thị trường thì Top-of-Mind là tên gọi đầu tiên khi được hỏi về những thưởng hiệu…