Danh mục: Mobile Marketing

Fill Rate

Bởi admin

Khi xem báo cáo, chúng ra thi thoảng sẽ gặp cột này. Đây chính là tỉ lệ impressions CPC/request. Fill rate = Ad Requests/ Ad Impressions: Tỉ lệ lấp đầy quảng cáo hay tỉ lệ số quảng cáo được trả về thành công khi có yêu cầu. Tỉ lệ Fill rate càng lớn đồng nghĩa…

Viewability

Bởi admin

Viewability: Quảng cáo của bạn có được xem bởi người thật hay không, nếu có thì trong bao lâu. Đây là câu hỏi khó trả lời chính xác được cho các advertiser và các publisher. Chính vì vậy mà khái niệm Viewability ra đời, đây là thuật ngữ để nói về tiêu chuẩn trong quảng…

Effective Cost per Mile viết tắt eCPM

Bởi admin

Effective Cost per Mile (viết tắt eCPM): Đây là thuật ngữ không phổ biến nhiều như CPM hay CTR,…, nó là thước đo cho biết doanh thu mỗi 1000 lần quảng cáo được hiển thị. Công thức tính eCPM = (Tổng Số tiền thu được / số lượt quảng cáo hiển thị)x1000. لعب بوكر حقيقي…

Cost Per Install viết tắt CPI

Bởi admin

Cost Per Install (viết tắt CPI):  với loại hình này nhà quảng cáo sẽ chỉ mất tiền khi nào user cài đặt ứng dụng từ quảng cáo. Nếu chỉ nhìn vào giá cả, chi phí cho mỗi CPI thường cao hơn CPC và CPM, nhưng khi tính ra số tiền bạn phải trả cho mỗi…

Creative

Bởi admin

Creative: Chúng ta vẫn thường biết từ này có nghĩa là sáng tạo, trong quảng cáo thì Creative thường được hiểu là quảng cáo sáng tạo, có thể là một file ảnh, video, nội dung sáng tạo đặc biệt thu hút người dùng,…

Application viết tắt App

Bởi admin

Application (viết tắt App): chính là ứng dụng. Đây là thuật ngữ rất quen thuộc với chúng ta, Game bạn chơi trên di động của bạn là một ứng dụng, Messenger bạn dùng để nhắn tin hàng ngày trên iphone của bạn là một ứng dụng. Trong ngành quảng cáo di động, ứng dụng có…

Platform

Bởi admin

Platform: Trong ngành mobile và công nghệ thì hiểu đơn giản platform là “nền tảng”, tức là nền tảng công nghệ sử dụng. Đối với lĩnh vực mobile app thì platform còn được hiểu là hệ điều hành của thiết bị di động.

Mobile ad

Bởi admin

Mobile ad – Quảng cáo di động là những gì người tìm kiếm điện thoại di động của bạn nhìn thấy trên các thiết bị của họ. Google AdWords có WAP quảng cáo di động và “quảng cáo cho các thiết bị di động cao cấp”. تعليم البوكر