Danh mục: Marketing technology/Technical

Customer data platform viết tắt CDP

Bởi admin

Customer data platform viết tắt CDP – Nền tảng dữ liệu khách hàng: là một loại phần mềm khép kín tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, bền vững có thể truy cập được từ các hệ thống khác.

Influence Chain

Bởi admin

Sau sự kiện ra mắt thành công của Influence Chain vào chiều ngày 04/02 ở Nhà hát Mastercard, Marina Bay Sands tại Singapore vừa qua cho thấy tầm quan trọng của Singapore là trung tâm của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á, về ảnh hưởng của nền kinh tế. Với sức…

Information Technology viết tắt IT

Bởi admin

Information Technology viết tắt IT – Công nghệ thông tin viết tắt CNTT: là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin. Ở Việt Nam, khái niệm Công nghệ Thông tin được hiểu…

Advanced System Optimizer viết tắt ASO

Bởi admin

Advanced System Optimizer viết tắt ASO – Tối ưu hóa hệ thống nâng cao: Tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp trong kỷ nguyên Digital tại một quy mô ngày càng lớn thì phải có hệ thống (system) để quản trị. Trong quá trình quản trị hệ thống (system management) xảy ra một số…

Environmental and Social Management System viết tắt ESMS

Bởi admin

Environmental and Social Management System viết tắt ESMS – Hệ thống quản lý nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội: là hệ thống quản lý nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn (OHS), lao động và cộng đồng và những tác…

Database Management System viết tắt DBMS

Bởi admin

Database Management System viết tắt DBMS – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một…