Thẻ: Software

Business Process Re-engineering viết tắt BPR

Bởi admin

Business Process Re-engineering viết tắt BPR – Quá trình tái thiết kế quy trình nghiệp vụ: là một chiến lược quản lý kinh doanh, đi tiên phong vào đầu những năm 1990, tập trung vào việc phân tích và thiết kế luồng công việc và quy trình kinh doanh trong một tổ chức. BPR nhằm…

Business Process Management viết tắt BPM

Bởi admin

Business Process Management viết tắt BPM – Quản lý quy trình nghiệp vụ: là một nguyên tắc quản lý hoạt động sử dụng các phương pháp khác nhau để khám phá, mô hình hoá, phân tích, đo lường, cải tiến, tối ưu hóa và tự động hoá các quy trình nghiệp vụ. BPM tập trung…

Edge Computing

Bởi admin

Edge Computing – máy tính Edge: là một phương pháp tối ưu hóa các hệ thống điện toán đám mây bằng cách xử lý dữ liệu ở rìa của mạng, gần nguồn dữ liệu. Điều này làm giảm băng thông truyền thông cần thiết giữa các bộ cảm biến và trung tâm dữ liệu bằng…

Software As A Service viết tắt SaaS

Bởi admin

Software As A Service viết tắt SaaS – Phần Mềm Như Một Dịch Vụ: SaaS là một mô hình phân phối dịch vụ ứng dụng phần mềm trong đó các nhà cung cấp phần mềm phát triển ứng dụng phần mềm trên web, sau đó cho phép khách hàng sử dụng nó qua Internet (có…

TensorFlow

Bởi admin

TensorFlow là một thư viện phần mềm mã nguồn mở (open source) dành cho máy học trong nhiều loại hình tác vụ nhận thức và hiểu ngôn ngữ. Nó hiện đang được sử dụng cho cả nghiên cứu lẫn sản xuất bởi 50 đội khác nhau trong hàng tá sản phẩm thương mại của Google,…

Graphical User Interface viết tắt GUI

Bởi admin

Graphical User Interface viết tắt GUI – Giao diện đồ họa người dùng: là một thuật ngữ trong ngành công nghiệp máy tính. Đó là một cách giao tiếp với máy tính hay các thiết bị điện tử bằng hình ảnh và chữ viết thay vì chỉ là các dòng lệnh đơn thuần. GUI được…

Workflow

Bởi admin

Workflow (luồng công việc) là thứ tự các bước, tác vụ, sự kiện hoặc tương tác làm nên một quy trình để thực hiện một công việc nào đó. Quy trình này có thể có nhiều bộ phận, cá nhân tham gia. gruppentreffen in fribourg Nguồn gốc luồng công việc có lẽ bắt nguồn từ…

Uniform Resource Identifier viết tắt URI

Bởi admin

Uniform Resource Identifier viết tắt URI là một chuỗi kí tự được sử dụng để định danh tên, hoặc tài nguyên trên Internet. Việc định danh này cho phép tương tác với các tài nguyên trên mạng sử dụng một giao thức xác định. Schemes specifying a concrete syntax and associated protocols define each URI.…