Thẻ: Ahrefs

Domain Rank

Bởi admin

Domain Rank nó đánh giá thứ hạng domain, thứ hạng được đánh giá từ 01-100, nếu domain càng có thứ hạng cao thì độ tin tưởng càng lớn, vì vậy hãy tìm domain cũ hoặc những domain lâu năm thường có độ tin tưởng cao hơn. Theo Ahrefs thông số Domain Rank dùng để chỉ ra…

URL Rank hay Ahrefs URL Rank

Bởi admin

URL Rank hay Ahrefs URL Rank : Ahrefs Rank URL để xem website quan trọng như thế nào là các URL bằng cách kiểm tra số lượng và chất lượng backlinks của nó . Thông số này được Ahrefs tính toán dựa trên số lượng và chất lượng Backlink trỏ đến URL đang phân tích.…

Anchor Text

Bởi admin

Anchor Text là một đoạn văn bản trên web có chứa liên kết dẫn tới các trang web của bạn hoặc một trang web khác ngoài trang web của bạn. Các đoan văn bản này thường sẽ có màu khác so với các văn bản không chứa liên kết và có màu tím hoặc xanh.…

Backlink

Bởi admin

Backlink là liên kết trả về, backlink được hiểu là mối liên kết được trả về từ website khác tới website của mình. Cụ thể hơn là việc bạn đặt hoặc người dùng đặt backlink liên kết trên một website trỏ về dựa trên các ký tự như anchor text hoặc đường full link và…