Danh mục: PR Communication

Privacy Policy

Bởi admin

Privacy Policy – Chính sách bảo mật: Là một mô tả rõ ràng về chính sách của một website hoặc một công ty về việc sử dụng thông tin thu thập được từ người dùng và những gì các công ty/website đó được làm cũng như không được làm với những thông tin mà họ thu…

References and Sources

Bởi admin

References and Sources: Tham khảo và nguồn. Trích dẫn tài liệu tham khảo và các nguồn, như tài liệu nghiên cứu làm, có thể là một dấu hiệu của chất lượng.

Content Length

Bởi admin

Content Length -Độ dài của nội dung. Bài viết với nội dung dài được đánh giá cao hơn một bài viết ngắn, hời hợt. نتائج يورو 2022