Thẻ: Social

Facebook Open Graph

Bởi admin

Facebook Open Graph là 1 giao thức dùng để giao tiếp giữa website của bạn với mạng xã hội facebook. Hay nói cách khác Open Graph chính là cầu nối giúp website của bạn trở thành một phần của mạng xã hội để cho việc quảng bá website và tương tác mạng xã hội được…

Social Media Marketing viết tắt SMM

Bởi admin

Social Media Marketing (viết tắt SMM) – tiếp thị truyền thông xã hội: Sử dụng các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Instagram… để tiếp thị trường cho đối tượng mục tiêu của bạn.

Key opinion leaders viết tắt KOL hay KOLs

Bởi admin

Key opinion leaders (viết tắt KOL hay KOLs) là những người có sức ảnh hưởng trên cộng đồng mạng, bao gồm: diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nghệ sĩ hài… được nhiều người biết đến (trên diện rộng). Việc lựa chọn KOLs phù hợp với nhãn hàng / sản phẩm / dịch vụ rất quan…

Influencer Marketing

Bởi admin

Influencer Marketing là phương thức tiếp thị qua những người có sức ảnh hưởng xã hội đến đối tượng mục tiêu. Và điều quan trọng là “người gây ảnh hưởng” đó phải có tác động “dẫn dắt, gợi ý” để thuyết phục người khác hành động theo kết quả dự định. Influencer marketing là một…

Cost Per Action viết tắt CPA hay PPA

Bởi admin

Cost Per Action (viết tắt CPA) Còn được gọi là PPA (Pay Per Action): là một dạng định giá cho quảng cáo trực tuyến, nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi hành động đặc biệt (như thanh toán, chấp nhận một bản đăng ký, hoặc tương tự) kết nối tới nhà quảng cáo. Tuy nhiên…