Thẻ: Marketing 4.0

Mô hình GoldFish

Bởi admin

Từ mô hình 5A gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Trong đó tùy vào ngành hàng mà công ty kinh doanh thì tỷ lệ sắp xếp dịch chuyển kết quả thống kê đo lường tại từng chữ A. Trong đó 04 mô…

Mô hình Door Knob

Bởi admin

Từ mô hình 5A gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Trong đó tùy vào ngành hàng mà công ty kinh doanh thì tỷ lệ sắp xếp dịch chuyển kết quả thống kê đo lường tại từng chữ A. Trong đó 04 mô…

Brand Advocacy Ratio viết tắt BAR

Bởi admin

Brand Advocacy Ratio viết tắt BAR – Tỷ lệ ủng hộ thương hiệu: đánh giá cách thức từ hoạt động marketing đến để khách hàng Nhận biết (Awareness) đến việc chuyển đổi nhận thức thương hiệu thành Lòng trung thành hay Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Marketers có trách nhiệm trong việc kiểm tra và…

Purchase Action Ratio viết tắt PAR

Bởi admin

Purchase Action Ratio viết tắt PAR – Tỷ lệ hành vi mua hàng: chỉ số này xuất phát từ chính mô hình 5A và đo lường hành trình từ Nhận biết (Awareness) đến Mua hàng (Action). Ví dụ sau khi chạy một chiến dịch quảng cáo, chúng ta đo lường được tỷ lệ nhận biết…

Mô hình 4A – 5A

Bởi admin

mô hình 5A bao gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate)

Mô hình 4C

Bởi admin

Xã hội ngày càng có nhiều đổi thay, trong nhiều trường hợp mô hình marketing 4P không còn là lựa chọn tốt nhất thì mô hình marketing 4C dần chiếm lĩnh vị trí hàng đầu. Marketing 4C bao gồm các yếu tố: Customer solution (giải pháp cho khách hàng) – Customer cost (chi phí khách…

Multi-Channel Funnels

Bởi admin

Trong Google Analytics, chuyển đổi và Giao dịch thương mại điện tử được ghi lại cho chiến dịch, tìm kiếm hoặc quảng cáo cuối cùng được giới thiệu cho người dùng khi người này chuyển đổi. Nhưng giới thiệu, tìm kiếm và quảng cáo của trang web trước đóng vai trò gì trong chuyển đổi…

Omni-channel platform

Bởi admin

Omni-channel platform cung cấp giải pháp trọn bộ cho việc kinh doanh, quản lý bán hàng từ website, facebook… cho đến chuỗi cửa hàng, sẽ giúp bạn kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa việc bán hàng ở từng kênh bán và tăng trải nghiệm cho khách hàng.