Thẻ: facebook

Lookalike audiences

Bởi admin

Lookalike audiences giúp bạn tiếp cận tới những người giống như những khách hàng hiện tại của bạn, nhằm phục vụ cho nhu cầu quảng cáo tiếp thị hiệu quả hơn. Dựa vào nhóm khách hàng hiện tại của bạn mà công cụ Third Party (được hỗ trợ từ Google/Facebook…) sẽ phân tích dựa vào…

Vickrey-Clarke-Groves auction viết tắt VCG

Bởi admin

Khác hẳn với thuật toán tính giá thầu của Google, nơi người dùng tìm thấy thông tin và rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, Facebook đã chọn một hướng hoàn toàn khác. Họ xây dựng hệ thống quảng cáo trên Vickrey-Clarke-Groves auction hay gọi tắt là VCG, một cơ chế đấu thầu từ các…

Authority of Facebook User Accounts

Bởi admin

Authority of Facebook User Accounts – Xác thực tài khoản người dùng Facebook: Cũng như Twitter, Facebook shares và likes đến từ một Fanpage nổi tiếng sẽ có giá trị hơn.

Facebook Shares

Bởi admin

Facebook Shares – Facebook shares giống như một backlink và nó có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn là Facebook likes.

Check in

Bởi admin

Check in là hành động nhập địa điểm hiện tại của bạn hoặc một ai đó vào một “ứng dụng xác định địa điểm” trên các thiết bị di động như Facebook, Google Plus, Zalo, Foursquare… để báo cho bạn bè trong mạng xã hội biết vị trí hiện tại của mình.

Follow

Bởi admin

Follow (hay theo dõi) được hiểu là bạn thực hiện hành động theo dõi tới một đối tượng cụ thể mà ở đây là những người nổi tiếng, những bạn bè của bạn với mục đích cập nhật thông tin hoặc bày tỏ sự quan tâm của bạn tới đối tượng đó. Khi bạn trở…