Thẻ: Email

Welcome email

Bởi admin

Welcome email – Email chào mừng: Là email được gửi tới người nhận sau khi người đó đăng ký nhận một bản tin.

Unsubscribe link

Bởi admin

Unsubscribe link – đường dẫn yêu cầu dừng nhận tin: Đường link thường được đặt ở vị trí cuối cùng trong email để cho phép người nhận dừng nhận tin hoặc sửa đổi thông tin của họ.

Spam hay UCE

Bởi admin

Spam or UCE (Unsolicited Commercial Email)- Thư rác: Là các email gửi đi mà người nhận không mong muốn và không được sự cho phép của người nhận. Khái niệm này còn được gọi bằng một số thuật ngữ khác như: junk mail, bulk mail, unsolicited commercial email. Hiểu đơn giản Email gửi đến một người nào…

Spam trigger words

Bởi admin

Spam trigger words: Các từ ngữ không được phép dùng trong tiêu đề và nội dung email marketing vì có thể làm kích hoạt bộ lọc thư rác. Cách thức hoạt động của bộ lọc spam Các bộ lọc email được lập trình sẵn rất nhiều tiêu chí để đánh giá 1 email có phải…

SpamCop.net

Bởi admin

SpamCop.net: Là một blacklist. Nó là một dịch vụ theo dõi thư rác và chuyển tiếp các phàn nàn thư rác tới các ISP và các công ty hosting. Nếu bạn không có mối quan hệ hoặc feedback loop với các ISP, chỉ sau một số lần phàn nàn gửi tới các ISP hoặc công…

Signup form

Bởi admin

Signup form (Form đăng ký): Là một form được đặt trong một website/Fanpage/landing page…, cho phép khách đăng ký nhận bản tin của công ty bằng việc nhập một số trường cần thiết (email, số điện thoại, Khu vực, Họ tên…)

Return Path

Bởi admin

Return Path là chuyên gia về khả năng gửi email marketing. Mỗi ngày, khách hàng của chúng tôi tin tưởng vào dữ liệu và thông tin chi tiết của chúng tôi để giúp họ tối ưu hoá tiếp thị qua email. Hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ email tốt nhất, chúng tôi…

Scheduling

Bởi admin

Scheduling – Lập lịch: Là tính năng cho phép thiết lập thời gian bắt đầu gửi email marketing hoặc chạy campaign tại một thời điểm trong tương lai.