Thẻ: CDP

Browser Push Notification viết tắt BPN

Bởi admin

Browser Push Notification viết tắt BPN là công cụ có sẵn trên nền tảng giải pháp marketing automation giúp gửi nhanh một thông điệp (gồm chữ, logo, hình ảnh, link, nút kêu gọi click) đến người dùng thông qua trình duyệt website trên máy tính (google chrome, firefox, coccoc, safari).

Cohorts

Bởi admin

Cohorts là một phân khúc người dùng dựa trên thời điểm họ đăng ký sản phẩm.

Hiểu rõ khái niệm CRM và CDP

Bởi admin

Khi nghĩ đến CRM theo cách gọi là Analytical CRM/CDP chắc hẳn không ít người sẽ nói rằng đây không phải là một concept mới, nhưng trong hình dạng của customer database hoặc marketing database truyền thống

Customer data platform viết tắt CDP

Bởi admin

Customer data platform viết tắt CDP – Nền tảng dữ liệu khách hàng: là một loại phần mềm khép kín tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, bền vững có thể truy cập được từ các hệ thống khác.